cz
Blog
Osvětlení pracoviště – podmínky a měření
14 Nov 2023  /  Rady a tipy

Osvětlení pracoviště – podmínky a měření

Osvětlení pracoviště

Kromě zmiňované bezpečnosti na pracovišti (kterou dokáže ovlivnit nedostatečné osvětlení zejména v různých průmyslových zda logistických odvětvích, ale iv gastronomii či kdekoli jinde, kde může při práci vzniknout úraz)je důležitým ukazatelem i takzvaná zraková únava. Zraková únava může vzniknout buď při dlouhodobé práci při nedostatečném osvětlení, ale naopak i při osvětlení, které příliš namáhá oči. Se zrakovou únavou se běžně setkávají například zaměstnanci v administrativě, kteří jsou vystaveni velkému podílu modrého světla vyzařovaného z obrazovek, do kterých se navíc přímo dívají. V současnosti se ke zmírnění negativních dopadů modrého světla využívají různé filtry, které lze v zařízeních zapnout a obrazovky „zežloutnou“, čímž se model modrého světla zmenší.

 

Zraková únava ze špatného osvětlení

Zraková únava s sebou kromě snížené efektivity práce nese také pálení očí, bolest hlavy či únavu.Barva LED osvětlení prostor však v tomto sehrává jen relativně malou roli.Ve výsledku nezáleží na tom, zda si na pracoviště vyberete studené bílé, neutrální denní nebo teplé žluté LED svítidla. Rozdíl jejich vlivu na naši únavu je jen minimální v případě, že je správně zvolen jejich počet, intenzita a rozmístění vzhledem ke konkrétnímu prostoru.

 

Měření osvětlení na pracovišti

Měření osvětlení na pracovišti lze provést prostřednictvím různých zařízení, jako jsou například fotometry respektive luxmetry.Měření pomocí těchto přístrojů je přesné a okamžitě vám ukáže, zda osvětlení na vašem pracovišti splňuje předepsané normy.Na výsledek měření samozřejmě ovlivňuje množství faktorů, jako je doba měření, osvětlení použité na pracovišti, velikost celého prostoru, ale také barvy a materiály povrchů (stěny, podlaha, další předměty). Nejlepším řešením vhodného osvětlení na pracovišti je dostatek denního světla doplněného o výkonné LED stropní svítidla a případně lokální LED průmyslové svítidla (stolní lampy) přímo nad pracovištěm konkrétního pracovníka.

 

Vyhláška 206/2011 Z.z. o osvětlení na pracovišti

Zaměstnavatel, který provozuje konkrétní typy pracovišť, je povinen zajistit ochranu zdraví zaměstnanců náhradními opatřeními stanovenými prováděcím předpisem, a to konkrétně podle vyhlášky 206/2011 Sb z podrobnostech o požadavcích na osvětlení při práci.Vyhláška stanoví zejména pojmy jako denní osvětlení pracoviště, umělé osvětlení pracoviště, sdružené osvětlení pracoviště, pracoviště bez denního osvětlení.

 

Kromě zmíněné vyhlášky další podmínky osvětlení na pracovišti upravuje i zákon č.j. 355/2007 Sb. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, vyhláška č.j. 541/2007 Sb. o podrobnostech o požadavcích na osvětlení při práci,evropská technická norma o osvětlování pracovních prostorů v interiérech ČSN EN 12464-1,která definuje požadavky na osvětlení vnitřních pracovních prostorů, ale i nařízení vlády č.j. 391/2006 o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště.

 

Zabezpečte kvalitní osvětlení na pracovišti bez starostí

Jak se v tom vyznat a zajistit na pracovišti ve vaší společnosti optimální osvětlení, které bude splňovat stanovené požadavky, nezruinuje váš rozpočet, pomůže vašim zaměstnancům ke zrakové a světelné pohodě a zároveň bude úsporné?Nechte nás navrhnout LED osvětlení pro váš objekt.Návrh vypracujeme na základě odborných zkušeností a v souladu se všemi platnými normami. Zároveň bude rozmístění osvětlení a výběr konkrétních modelů navrženo tak, aby co nejvíce využilo svého potenciálu pro dostatečné osvětlení daného prostoru. Prohlédněte si případové studie z prostor, ve kterých jsme osvětlení navrhovali v minulosti a neváhejte nás kontaktovat.

Potřebujete poradit?
Máme několik možností, jak nás kontaktovat. Vyberte si, která vám vyhovuje.
My se vám ozveme
Nechte nám váš e-mail a náš obchodní zástupce vás bude kontaktovat.
Facebook
SILRING CZ s.r.o.
602 00 Brno
Lidická 700/19
Záruka a doprava
Záruka na všechny výrobky 3 – 5 let. Doprava po celé České republice při objednávce nad 3500,- Kč - zdarma.
© Všechna práva vyhrazena 2024 SILRING
cz
Potřebujete poradit? Vyžádejte si nezávazný návrh vašeho projektu osvětlení