Římskokatolická farnost Předín - Osvětlení kostela