Římskokatolická farnost Martínkov - Osvětlení kostela