Římskokatolická farnost Letovice - Osvětlení kostela