ČISTA NARAVA d.o.o. - Osvětlení fotbalového hřiště